f  No Deposit Poker Bonus.nl
    Voor de beste No Deposit Poker en Casino Bonus!

Poker Handen in Texas Hold'em

 

In Texas Hold'em worden de volgende standaard handwaarden gebruikt, die bepalen welke speler de hoogste hand heeft, en daarmee de 'pot' wint:


Straight Fush:
Vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur.

Bij een gelijke hand: Hoogste kaart van de hand bepaalt wie er wint. De best mogelijke straight flush is bekend als de Royal Flush, die bestaat uit de aas, koning, vrouw, boer en tien van eenzelfde kaartkleur (schoppen, harten, ruiten of klaveren). Een royal flush kan niet verliezen.

Four of a Kind:
Vier gelijke kaarten en één bijkaart (ook wel ‘kicker’).

Bij een gelijke hand: De hoogste four of a kind wint. In varianten met gemeenschappelijke kaarten waarin spelers dezelfde four of a kind hebben, wint de speler met de hoogste bijkaart ('kicker').
 

Full House: Drie gelijke kaarten en twee andere gelijke kaarten.

Bij een gelijke hand: De speler met de hoogste drie gelijke kaarten wint de pot. Bij varianten met gemeenschappelijke kaarten waarin spelers dezelfde drie gelijke kaarten hebben, wint de speler van wie de twee gelijke kaarten de hoogste waarde hebben.


Flush:
Vijf kaarten van dezelfde kleur.

Bij een gelijke hand: De speler met de hoogste kaart wint. Bij een gelijk resultaat wordt de winnaar bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere vier kaarten te kijken. Eerst de op een na hoogste, dan de op twee na hoogste enz. Als alle vijf de kaarten dezelfde waarde hebben, wordt de pot gedeeld. De kaartkleur wordt nooit gebruikt om te bepalen wie er wint.
 

Straight: Vijf opeenvolgende kaarten.

Bij een gelijke hand: De hoogste kaart van de hand bepaalt wie er wint.

Opmerking: De aas kan boven (hoog) of onder in de hand (laag) worden gebruikt en is de enige kaart waarbij dit mogelijk is. A, K, Q, J, T is de hoogste (Aas-hoge) straight; 5, 4, 3, 2, A is de laagste (5-hoge) straight.
 

Three of a kind: Drie gelijke kaarten en twee andere, niet-gerelateerde bijkaarten.

Bij een gelijke hand: De hoogste three of a kind wint. In varianten met gemeenschappelijke kaarten waarin spelers dezelfde three of a kind hebben, wint de speler met de hoogste kicker en zo nodig de tweede kicker.
 

Twee pair: Twee gelijke kaarten, twee andere gelijke kaarten en één bijkaart.

Bij een gelijke hand: De speler met het hoogste pair wint. Als spelers hetzelfde hoogste pair hebben, wint het hoogste tweede pair. Als beide spelers gelijke pairs hebben, wint de speler met de hoogste kicker
 

Een pair: Twee gelijke kaarten en drie andere, niet-gerelateerde bijkaarten.

Bij een gelijke hand: De speler met het hoogste pair wint. Als spelers hetzelfde pair hebben, wint de speler met de hoogste kicker en zo nodig kan de winnaar worden bepaald met de tweede of derde hoogste kicker.


High card:
Elke hand die niet binnen de hierboven genoemde categorieën valt.


 

Bij een gelijke hand: De speler met de hoogste kaart wint en zo nodig kan de winnaar worden bepaald door achtereenvolgens naar de waarde van de andere vier kaarten te kijken.
 

Menu Online Poker


Menu Online Casino


Contact