f  No Deposit Poker Bonus.nl
    Voor de beste No Deposit Poker en Casino Bonus!

Poker Regels in Texas Holdem

Texas Hold 'em - of gewoon Hold'em, zoals de meeste spelers het kennen - is waarschijnlijk de meest bekende en meest populaire pokersoort van het moment. De populariteit is ontstaan vanuit de recente explosie van belangstelling voor poker. Televisieprogramma's, in de vorm van de World Poker Tour, verslaggeving van de World Series of Poker, pokerevenementen met beroemdheden en verslaggeving van andere toernooien, hebben het publiek enthousiast gemaakt. Online spelers hebben toernooien met buy-ins van $25 tot in de miljoenen gebracht en dit heeft geholpen het online pokeren populairder te maken. Het meest gekozen spel bij deze evenementen is Hold'em.

Of het nou online is of in een echte kaartruimte (b&m of brick-and-mortar), Hold'em blijft hetzelfde en hierbij horen enkele vaste poker regels. Zoals bij de meeste pokervormen, gebruikt Hold'em een standaard kaartspel met 52 kaarten. Hold 'em wordt online meestal met 9 of 10 man gespeeld.
 

Blinds
Iedere Hold'em hand begint met twee blinds. Blinds zijn voorafgaande inzetten gemaakt door twee spelers voordat de kaarten gedeeld worden om de actie te bevorderen. Als er niets te winnen viel, dan zou de eerste speler die een besluit moest nemen geen reden hebben om in te zetten. De dealerpositie wordt aangegeven door een witte schijf met een D erop, genaamd de dealer button of gewoonweg de button. Dit is de positie waarvandaan de dealer kaarten zou delen als de dealer een van de spelers was. Voordat de kaarten verdeeld worden, moet de speler links van de button fiches inzetten gelijk aan (meestal) de helft van de grootte van de minimum inzet van het spel. De speler links van die speler zet fiches in gelijk aan de minimum inzet van het spel.

Gaan zitten
Als u voor het eerst gaat zitten aan een tafel, dan moet u wachten totdat de big blind uw positie bereikt. Dit gebeurt vanzelf, want de button beweegt na iedere hand een positie naar links (met de klok mee). Wat ook kan, om direct mee te kunnen doen, is een blind inzetten net zo groot als de big blind. Als u inzet, dan kunt u gelijk meedoen aan die hand en de volgende handen.

Iedere speler moet zowel een small blind als een big blind in de pot doen per ronde, dit is een standaard poker regel. Als u de blinds in een ronde ooit mist, dan moet u of wachten totdat de big blind weer bij u is, of beide gemiste blinds inzetten. Dit doet u tegelijk. Een bedrag gelijk aan de grootte van de big blind is een gedeelte van uw inzet. (Het speelt voor u.) Een bedrag gelijk aan de small blind wordt deel van de pot en is geen deel van uw inzet. Bijvoorbeeld, in een $2/$4 limit spel, als u de blinds mist en niet wacht op de big blind om u weer in het spel te krijgen, dan zou u $3 in de pot doen, waarvan $3 wordt beschouwd als uw deel van de inzet als het uw beurt is om te handelen in de eerste ronde, en $1 hoort bij de pot die iemand uiteindelijk kan winnen.


Eerste Ronde
Als de blinds geplaatst zijn dan geeft de dealer eerst een kaart en vervolgens nog een, beide gesloten, aan iedere speler. Hij begint bij de small blind. Deze twee beginkaarten worden de hole kaarten genoemd. Uw hole kaarten lijken op uw monitor open te liggen, maar, wees gerust, alleen u kunt uw hole kaarten zien. Op het scherm zijn alleen de achterkanten van de hole kaarten te zien. Iedere andere speler ziet hetzelfde, met alleen zijn eigen hole kaarten open.

Iedere speler begint met twee kaarten en vervolgens worden er midden op de tafel vijf kaarten open gedeeld. Deze gemeenschappelijke kaarten (community cards) zijn een onderdeel van de hand van alle spelers, waardoor iedere speler toegang heeft tot zeven kaarten. Iedere speler probeert de best mogelijke pokerhand te maken met vijf van de zeven kaarten. Aangezien een pokerhand bestaat uit precies vijf kaarten, spelen alleen de beste vijf van de zeven kaarten. Zelfs als u geen ervaring heeft met Hold'em, hoeft u zich niet druk te maken over welke kaarten de beste kaarten zijn: de software kiest automatisch de beste vijf voor u als het tijd is om de handen te vergelijken.

Hold 'em gaat, net als alle soorten poker, om het inzetten. Hold 'em heeft als poker regel dat er vier inzetrondes zijn. De groottes van de inzetten zijn afhankelijk van de spelstructuur, waarvan er voor Hold'em drie mogelijk zijn:

 • limit spel (limietspel)
 • pot-limit spel (pot-limietspel)
 • no-limit spel (geen-limietspel)
   

Het inzetten in de eerste ronde begint altijd met de speler links van de big blind. Deze positie wordt soms under the gun genoemd. In het plaatje hierboven zit u under the gun. Als eerste speler heeft u drie opties. U kunt:

 • passen
 • openen met het minimum (limp)
 • openen met een verhoging

U kunt uw actie kiezen door te klikken in een dialoogvenster. Als u op een bepaald moment past, worden uw kaarten uit het spel verwijderd en bent u niet meer op het scherm te zien, u bent eruit tot de volgende hand en u heeft geen kans meer op de pot. Als u past, dan heeft de volgende speler dezelfde opties. Als iedereen past, inclusief de small blind, dan gaat de pot naar de big blind en wordt de volgende hand gedeeld.

Als u of iemand anders het inzetten opent, heeft iedere daaropvolgende speler drie keuzes:

 • passen
 • callen, dat wil zeggen de voorgaande inzet evenaren
 • verhogen, dat wil zeggen de voorgaande inzet vergroten

Iedere speler heeft op zijn beurt dezelfde drie keuzes. Als er een verhoging plaats heeft gevonden, dan moet iedere speler die door wil gaan of de gehele inzet callen of zichzelf verhogen. In een willekeurige inzetronde kan er een maximum zijn van een inzet en drie verhogingen. Als het inzetten (ook de actie genoemd) bij de blinds komt, hebben zij dezelfde opties. Ze hebben echter al fiches in de pot zitten en die fiches tellen mee in hun inzet. Bijvoorbeeld, als u in een $2/$4 limit spel geopend heeft met $2 en er twee spelers hebben verhoogd, dan zou de totale inzet $6 zijn. Als het de beurt is aan de small blind, dan kan die persoon passen. De speler kan ook callen door $5 in de pot te doen. (Hij heeft al $1 in het spel zitten.) Of de speler kan verhogen door $7 in te zetten. Dit zou de cap zijn voor de inzetronde, dat wil zeggen dat het maximum bereikt is. (Pot limit en no limit spelen hebben geen cap op het aantal mogelijke inzetten.)

 

Zo kan de Big blind vergelijkbaar meedoen voor $2 minder, omdat hij al $2 in de pot heeft. Als er geen verhogingen zijn geweest als de inzetten bij de big blind zijn gekomen, dan heeft die speler, zoals dat heet in de poker regels; de optie. Hij kan kiezen om te verhogen, in welk geval iedere actieve speler op zijn beurt de keus krijgt de verhoging te callen of te herverhogen- of te passen. De big blind kan ook kiezen om niet te verhogen, waardoor het inzetten in die ronde zal stoppen. De big blind in deze optiepositie staat in de pokerwereld bekend als de live blind.


De Flop
Nadat de inzetronde vereffend is, dat wil zeggen dat iedereen de mogelijkheid heeft gehad te passen of de totale inzet te evenaren, dan deelt de dealer drie kaarten open in het midden van de tafel. Deze drie eerste kaarten van de gemeenschappelijke kaarten heten de flop.

Er volgt een tweede inzetronde. In deze ronde begint het inzetten bij de eerste active player (iemand die nog kaarten heeft) links van de button. Als de small blind gecalld heeft bij de eerste ronde, dan zou die speler het eerst aan de beurt zijn, ook al was hij een-na-laatste bij de eerste inzetronde. Alleen in de eerste ronde (ook de preflop-ronde genoemd) begint het inzetten op een andere plek. In alle rondes na de eerste heeft de eerste speler twee opties:

 • checken, dus geen inzet plaatsen
 • inzetten, dus inzetten met het juiste limiet van die ronde

Als niemand inzet dan heeft iedere speler op zijn beurt dezelfde opties. Het is in alle rondes behalve de eerste mogelijk dat er niet wordt ingezet. Geen inzetten in een ronde heet rondchecken.

Als iemand inzet, dan heeft iedere volgende speler drie opties:

 • passen
 • callen, dat wil zeggen de voorgaande inzet evenaren
 • verhogen, dat wil zeggen de voorgaande inzet vergroten

Een speler die checkt, behoudt zijn kaarten. Als iemand inzet dan heeft de speler die gecheckt heeft, als de actie terugkomt, dezelfde drie hiervoor genoemde keuzes. Checken en vervolgens verhogen als de inzet terugkomt, wordt, logischerwijs, check-verhogen genoemd. Als u checkt met de intentie te verhogen dan riskeert u natuurlijk dat niemand inzet.


De Turn
Als het inzetten van de tweede ronde is vereffend, dat wil zeggen dat iedereen de mogelijkheid heeft gehad te checken of de totale inzet van de ronde te evenaren, dan deelt de dealer nog een open kaart in het midden van de tafel. Deze vierde gemeenschappelijke kaart heet in de poker regels: de turn.

Er volgt een derde inzetronde. Wederom begint het inzetten bij de eerste active player links van de button. Het inzetten verloopt hetzelfde als in de tweede ronde. In een limit spel verloopt het inzetten in de derde en vierde ronde meestal in verhogingen van twee keer de grootte van de eerste twee rondes.


De River
Als het inzetten in de derde ronde is vereffend, dan deelt de dealer een vijfde en laatste kaart open in het midden van de tafel. Deze laatste gemeenschappelijke kaart heet de river.

De vierde en laatste inzetronde volgt. Wederom begint het inzetten bij de eerste active player links van de button. Het inzetten gaat precies zoals in de voorgaande twee rondes.


Showdown
Nadat de inzetten in de vierde ronde vereffend zijn, is het inzetten voorbij en volgt er als vaste poker regel een showdown. De overgebleven active players tonen hun kaarten en de beste hand, bestaande uit vijf kaarten van de combinatie van de hole cards van de speler plus de gemeenschappelijke kaarten, wint. De persoon met de winnende hand krijgt de pot.

Spelers tonen hun kaarten niet tegelijk. De showdown heeft een specifieke volgorde.

De software toont de kaarten van de eerste speler die heeft ingezet of de laatste speler die verhoogd heeft in de voorgaande ronde. (Als er bij de river geen inzetten hebben plaatsgevonden, dan worden de kaarten getoond van de persoon die als eerste heeft ingezet of als laatste heeft verhoogd bij de turn getoond bij de showdown, enzovoorts.) Als de volgende actieve speler een betere hand heeft dan de getoonde hand (of een gelijke), dan toont de software zijn kaarten. Als de volgende speler geen betere hand heeft, biedt de software die speler een keus. Hij kan zijn kaarten tonen als hij wil, of hij kan ze weggooien (muck). De software behandelt iedere actieve speler op zijn beurt hetzelfde - of de hand wordt omgedraaid als deze beter (of gelijk) is dan de tot dan toe getoonde handen of er is de keus tussen het tonen of mucken - en geeft de pot aan de beste hand.

 

Wees gerust over het verkeerd lezen van uw hand en het per ongeluk weggooien van een winnaar. Zolang u tot het eind gecalld heeft, geeft de software de pot aan de winnende hand en meldt in de chatbox de waarde van die hand. U kunt uzelf bijvoorbeeld zo hard hebben geconcentreerd op het maken van een flush, dat u niet ziet dat u een straight heeft, ook al heeft u de flush niet. De software zorgt ervoor dat als uw hand bij de showdown het beste is, u wint.

Als de inzetten niet vereffend zijn bij de laatste ronde, dus als een speler inzette of verhoogde en niemand heeft gecalld, dan is er geen showdown en geeft de software de pot aan de speler die de niet gecallde inzet plaatste. Ditzelfde is het geval bij de voorgaande rondes. Als het bij vroegere rondes gebeurt, dan worden er geen verdere kaarten meer gedeeld, omdat de hand dan voorbij is.

Soms heeft een speler, voordat het inzetten is afgelopen, geen fiches meer In dat geval worden een of meer zijpotten gemaakt en verdeelt de software de hoofd- en zijpot op een juiste manier. Als een speler all-in is, dan kan er een inzet of verhoging plaatsvinden die niet gecalld wordt, maar dan is er nog steeds een showdown.

Spelers laten hun verliezende handen vaak niet zien. U heeft echter het recht om alle kaarten te zien die actief waren bij de showdown zelfs als ze niet getoond werden. Klik op LAST HAND om een nieuw scherm te openen met de resultaten van de laatste hand en alle actieve kaarten. U kunt in dat venster ook elke voorgaande hand kiezen (tot aan de laatste 50 uit uw huidige sessie) om een verslag over te zien.

Bij het bepalen van de beste hand, bevat de combinatie van de vijf beste kaarten soms beide hole kaarten van een speler. Soms bevat de combinatie maar een hole kaart van de speler. Soms en zelden worden er geen hole cards gebruikt. In dat geval heeft het bord een betere combinatie dan alle handen die gemaakt kunnen worden met hole kaarten van de speler. Dit heet het bord bespelen. Indien alle spelers het bord bespelen, dan wordt de pot eerlijk verdeeld tussen de spelers die op dat moment nog in de hand zitten. Bijvoorbeeld, met een ace-high straight van vier verschillende suits op het bord, is het onmogelijk voor een speler om een vijf-kaarten combinatie te maken die beter is dan een ace-high straight. Als er drie spelers over waren, verdeelt de software de pot eerlijk over die drie.

 

Menu Online Poker


Menu Online Casino


Contact


 

Poker en Casino Bonussen

Naast de mogelijkheid tot een gratis no deposit poker bonus en no deposit casino bonus, is het ook mogelijk zelf wél een eigen storting te doen. Het nadeel hiervan is dus dat je wel een eigen storting moet doen, het voordeel hiervan is dat het 'gratis geld' dat je hierbij krijgt vaak velen malen hoger ligt! Kijk hierbij voor de poker bonussen en casino bonussen.